Chương trình

IPv6 – CÔNG NGHỆ VÀ ỨNG DỤNG VỚI VIỆT NAM
31/ 05 – 01/06/2012  

NGÀY 1 (31/05/ 2012)
BUỔI SÁNG: TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG IPV6 TẠI VIỆT NAM VÀ QUỐC TẾ

 

Thời gian Chủ đề Tài liệu Tổ chức Người trình bày
08:00-08:45 Đăng ký và tham quan triển lãm  
08:45-08:55 DIỄN VĂN CHÀO MỪNG   Lãnh đạo Bộ Thông tin & Truyền thông (MIC)  
08:55-09:05 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN SỰ KIỆN   Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) Ông Hoàng Minh Cường - Giám đốc VNNIC, Thường trực Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia
09:05-09:20 Phát biểu Keynote
Xu thế triển khai ứng dụng IPv6 trong khu vực và trên toàn cầu
Tổ chức thúc đẩy IPv6 khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (APIPv6TF) Ông Micheal Biber – Quyền Chủ tịch APIPv6TF
09:20-09:35  Phát biểu Keynote
Triển khai IPv6 quyết định tương lai của Internet.
Trung tâm Thông tin mạng khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (APNIC) Ông Paul Wilson – Tổng giám đốc APNIC
09:35-09:50  Phát biểu Keynote
Chiến lược chuyển đổi IPv6 – Ưu nhược điểm trong các loại hình công nghệ .  
Hiệp hội Internet Châu Á – Thái Bình Dương (APIA) Ông Phillip Smith – Chủ tịch APIA 
09:50-10:10  Chiến lược triển khai của VNPT về IPv6 Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) Ông Hồ Trọng Đạt
Chuyên viên Ban Viễn thông, VNPT
10:10-10:30  Chiến lược để mạng cơ sở hạ tầng sẵn sàng với IPv6  Công ty NTT SG (NTT) Ông. Theodoric Chan, COO, NTT SG
10:30-10:45  Nghỉ giải lao 
10:45-11:05  Chiến lược triển khai IPv6 của HP Công ty HP Ông Justin Chiah
Giám đốc quản lý danh mục sản phầm dịch vụ, Công ty HP
11:05-11:25  Triển khai IPv6 trong chiên lược phát triển kinh doanh dịch vụ và sản xuất thiết bị Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) Ông Hà Minh Tuấn
Phó giám đốc Viettel Network
11:25-11:45  Chiến lược triển khai IPv6 của Cisco CISCO SYSTEMS Ông Eric Ku
Kỹ sư giải pháp khách hàng, Cisco Systems.
11:45-12:00  World IPv6 Launch Hiệp hội Internet toàn cầu (ISOC) Bà Duangthip Chomprang
Quản lý giao tế, Ban phụ trách khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, ISOC
12:00-12:15  THẢO LUẬN  
12:15-13:15  TIỆC TRƯA      

 

BUỔI CHIỀU: CHUYÊN ĐỀ CÔNG NGHỆ - GIẢI PHÁP CHUYỂN ĐỔI VÀ TRIỂN KHAI IPV6

 

Thời gian Chủ đề Tài liệu Tổ chức Người trình bày
13:30-13:50 Triển khai Mobile IPv6 Công ty Ericsson
Ông Fredrik Garneij
Giám đốc chương trình IPv6
13:50-14:10 Mạng IPv6 Quốc gia Việt Nam Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) Ông Nguyễn Trường Giang
Phó trưởng đài DNS, VNNIC  
14:10-14:30 Giải pháp IPv6 của HP Công ty HP
 
Ông Justin Chiah
Giám đốc quản lý danh mục sản phẩm dịch vụ, Công ty HP
14:30-14:50 Giải pháp Triển khai IPv6 của non-telco ISP: khi thách thức trở thành cơ hội Công ty NETNAM Ông Vũ Thế Bình - Giám đốc điều hành, NETNAM
14:50-15:10 Kinh nghiệm triển khai IPv6 của NTT Com Công ty NTT COM (NTT) Ông Nguyễn Hữu Bách
Chuyên gia, NTT COM
15:10-15:30 Giải pháp chuyển đổi IPv6 cho mạng lõi và mạng truy cập CISCO SYSTEMS Ông Eric Ku
Kỹ sư giải pháp khách hàng
15:30-15:40 Nghỉ giải lao
15:40-16:00 Công nghệ song song IPv4/IPv6 và case study Công ty JUNIPER Bà Miya Kohno
16:00-16:20 Chiến lược phát triển mạng IPv6 Công ty Huawei Ông Sam Lim Director, IP Product Line of Huawei SEA
16:20-16:40 Các vấn đề trong triển khai bảo mật IPv6 Integralis Ông Garry Sidaway. Giám đốc chiến lược an ninh an toàn.
16:40-17:10 THẢO LUẬN   
17:10-17:20 Rút thăm may mắn      


NGÀY 2 (01/06/2012) THẢO LUẬN MỞ VỚI 02 CHUYÊN ĐỀ SONG SONG


CHUYÊN ĐỀ 1: CHIẾN LƯỢC THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN IPV6
BÀN CHỦ TỌA: Đại diện MIC, VNNIC, APNIC, APIPv6TF, ..

 

Thời gian Chủ đề Tài liệu Tổ chức Người trình bày
09:00-09:15 Triền khai IPv6 tại Việt Nam – Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6 Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) Ông Trần Minh Tân- Phó giám đốc, VNNIC
09:15-09:30 Chương trình IPv6 của APNIC (APNIC IPv6 Program) Trung tâm Thông tin mạng khu vực Châu Á Thái Bình Dương (APNIC) Bà Miwa Fujii
Phụ trách chương trình IPv6 của APNIC
09:30-09:45 Nỗ lực thúc đẩy triển khai IPv6 trong khu vực. Tổ chức thúc đẩy IPv6 khu vực Chấu Á - Thái Bình Dương (APIPv6TF) Ông Micheal Biber – Quyền Chủ tịch APIPv6TF
09:45-10:00 Dự án thúc đẩy triển khai IPv6 của chính phủ Đài Loan- IPv6 UP Program Trung tâm Thông tin mạng Đài Loan (TWNIC) Ông Shian-Shyong Tseng . Chủ tịch
10:00-10:15 Nỗ lực thúc đẩy IPv6 của JPNIC và những kinh nghiệm triển khai. Trung tâm Thông tin mạng Nhật Bản (JPNIC) Ông Maemura Akinori.
Giám đốc Ban phát triển Internet, JPNIC
10:15-10:30 Nghỉ giải lao 
10:30-10:45 Chiến lược và lộ trình triển khai IPv6 của Nhật Bản Ban công tác về vấn đề cạn kiệt IPv4 Nhật Bản (Japan IPv4 Exhausted Task Force) Ông Tomohiro Fujisaki
Thành viên ban công tác
10:45-11:00 Chiến lược và lộ trình triển khai IPv6 của Hàn Quốc Trung tâm Thông tin mạng Hàn Quốc (KRNIC – KISA) Ông Chanki Park
Phụ trách nhóm quản lý địa chỉ IP, KISA
11:00-12:00 THẢO LUẬN
Chủ trì chuyên đề điều khiển thảo luận mở trên cơ sở một số topic cụ thể:
- Chia sẻ thông tin về tình hình và chiến lược thúc đẩy phát triển IPv6 của các quốc gia, khu vực.
- Vấn đề trong việc thúc đẩy phát triển IPv6.
- Kinh nghiệm nâng cao nhận thức về vấn đề IPv6.
- Đưa nội dung IPv6 vào các chương trình đào tạo.
- Lợi ích từ việc triển khai IPv6.
- Hợp tác quốc tế về IPv6.
- Đại diện Bộ TT&TT, VNNIC, một số cơ quan quản lý.
- APNIC, APIPv6TF, TWNIC, KRNIC, JPNIC, Japan IPv4 Exhausted Task Force.
- ISP trong nước.
- Đại diện các trường đại học.
 
12:00-12:10  Rút thăm may mắn  

 

CHUYÊN ĐỀ 2: CÁC VẤN ĐỀ KỸ THUẬT TRONG VIỆC TRIỂN KHAI IPV6
BÀN CHỦ TỌA: Đại diện VNNIC, APIA…

 

Thời gian Chủ đề Tài liệu Tổ chức Người trình bày
09:00-09:20 Triển khai IPv6 trên mạng DNS quốc gia Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) Ông Nguyễn Trường Thành
Phó phòng Kỹ thuật tin học, VNNIC
09:20-09:40 Triển khai IPv6 trên trạm trung chuyển lưu lương IXP tại Nhật Bản Công ty Internet Multifeed Nhật Bản (JPNAP) Ông Katsuyasu Toyama
Giám đốc công nghệ , JPNAP
09:40-10:00 Kinh nghiệm, khó khăn trong triển khai IPv6 ở Netnam Công ty NETNAM Ông Nguyễn Lưu Hoàng
Kỹ sư hệ thống và xây dựng giải pháp, NETNAM
10:00-10:20 Kinh nghiệm triển khai trung chuyển lưu lượng IPv6 Công ty Hurricane Electric (HE) Ông Martin J. Levy
Giám đốc chiến lược IPv6, Hurricane Electric
10:20:10:30  Nghỉ giải lao 
10:30-10:50 Kinh nghiệm và kế hoạch triển khai IPv6 trên mạng do Bưu điện Trung Ương quản lý Bưu Điện Trung Ương
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông (VNPT)
Ông Nguyễn Văn Mùi
Tổ trưởng tổ kỹ thuật, Phòng KTNV, Bưu điện Trung Ương
10:50-11:10 NTTCom – Kinh nghiệm triển khai kích hoạt IPv6 cho dịch vụ và ứng dụng Công ty NTT COM (NTT) Ông Nguyễn Hữu Bách
Chuyên gia, NTT Com
11:10-11:30 Chiến lược chuyển đổi IPv6 – Ưu nhược điểm trong các loại hình công nghệ Hiệp hội Internet Châu Á Thái Bình Dương (APIA) Ông Phillip Smith – Chủ tịch APIA
11:30-12:30 THẢO LUẬN
Chủ trì chuyên đề điều khiển thảo luận mở trên cơ sở một số topic cụ thể:
- Chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong việc triển khai Ipv6 trên cơ sở hạ tầng mạng lưới.
- Triển khai IPv6 trên hệ thống mạng DNS.
- Triển khai IPv6 trên hệ thống trung chuyển lưu lượng.
- Vấn đề an toàn an ninh trong việc triển khai IPv6.
- ….
- Đại diện VNNIC, một số cơ quan quản lý.
- APIA, JPNAP.
- Các công ty, các hãng.
- ISP trong nước.  
12:30-12:40  Rút thăm may mắn