CÁC DIỄN GIẢ TIÊU BIỂU

Micheal Biber
Quyền chủ tịch APIPv6TF

 

 

Phillip Smith
Chủ tịch APIA

 

 

Trần Minh Tân
Phó Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC)

 

Miwa Fujii
Chuyên gia cao cấp IPv6, APNIC

 

 

Shian-Shyong Tseng
Chủ tịch TWNIC
Phó chủ tịch trường đại học Á Châu, Đài Loan

Fredrik Garneij
Quản lý cao cấp IPv6 của Ericsson

 

 

Martin J. Levy
Giám đốc chiến lược Ipv6 của Hurricane Electric

Garry Sidaway
Giám đốc Bảo mật, Intergralis

   

Miya Kohno
Kỹ sư trưởng, Jubiper Networks  

Taku Morinobu
Kỹ sư cấp cao. NTT Com

Sam Lim
Giám đốc dòng sản phẩm liên quan đến địa chỉ IP của Huawei tại Đông Nam Á

Nguyễn Trường Thành
Phó phòng Kỹ thuật tin học, VNNIC

Nguyễn Lưu Hoàng
Kĩ sư giải pháp và tích hợp hệ thống, Công ty NetNam

   

Nguyễn Văn Mùi
Tổ trưởng tổ Kỹ thuật , Phòng KTNV, Bưu điện Trung ương

   

Hà Minh Tuấn
Phó giám đốc Viettel Network

   

Paul Wilson
Tổng giám đốc APNIC

 

 

Bà Duangthip Chomprang
Quản lý giao tế, Ban phụ trách khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, ISOC

Nguyễn Hồng Thắng
Phó Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC)

   

Maemura Akinori
Tổng giám đốc Trung tâm thông tin mạng Nhật Bản (JPNIC)

Chanki Park
Phụ trách nhóm quản lý địa chỉ IP, KISA

Katsuyasu Toyama
Giám đốc công nghệ của JPNAP

Tomohiro Fujisaki
Ban công tác về vấn đề cạn kiệt IPv4 Nhật Bản 

 

 

Vũ Thế Bình
Tổng giám đốc NetNam

Theodoric Chan
Giám đốc điều hành NTT Singapore Pte Ltd

Nguyễn Hữu Bách
Chuyên gia, NTT Com

Eric Ku
Cisco Systems
Customer Solution Architect

Nguyễn Trường Giang
Phó trưởng đài DNS, VNNIC

Justin Chiah
Phụ trách sản phẩm thiết bị mạng của Hewlett-Packard khu vực Châu Á Thái Bình Dương và Nhật Bản

Hồ Trọng Đạt
Chuyên viên Ban Viễn thông, Tập đoàn BCVT Việt Nam VNPT